Kurs ‘ETHICS AND EPISTEMOLOGY OF AI’- ENHANCE Summer Course, Berlin 29.04-3.05.2024 r.

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów uczelni partnerskich konsorcjum ENHANCE na międzynarodowy kurs letni poświęcony etycznym i poznawczym aspektom funkcjonowania sztucznej inteligencji. Kurs organizowany jest w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

Kurs ma charakter innowacyjny, interdyscyplinarny i eksperymentalny. Stanowi odpowiedź na wyzwania związane z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem chatbotów takich jak Replika, ChatGPT czy aplikacji monitorujących nasze zdrowie psychiczne (np. Happify).

Na przełomie kwietnia i maja 2024 r. uczestnicy kursu spotkają się w Berlinie, aby wspólnie przyjrzeć się założeniom i stereotypom wbudowanym w różne systemy sztucznej inteligencji oraz zbadać, w jaki sposób wpływają one na użytkowników i jak mogą kształtować ich obraz świata oraz zmieniać relacje społeczne.

Udział w kursie umożliwi studentom zdobycie podstawowej wiedzy zarówno z informatyki, jak i z etyki. Wiedza ta zostanie wykorzystana podczas zajęć praktycznych w realizacji grupowych projektów. Będą one dotyczyć aktualnych wyzwań towarzyszących wykorzystywaniu technologii AI w różnych dziedzinach życia. Podczas kursu zostaną również omówione różne zastosowania systemów sztucznej inteligencji i możliwe ścieżki badań, które mogłyby umożliwić rozwój etycznie akceptowalnych systemów AI w przyszłości.

Umiejętność programowania nie jest wymagana.

REJESTRACJA POTRWA DO: 10 MARCA 2024 r.

Osoba kontaktowa: Rahel Moser (j.moser@tu-berlin.de)

Szczegóły i rejestracja: TUTAJ.

WAŻNE!!! Z chwilą zakwalifikowania na kurs, konieczne jest zgłoszenie się do Biura Erasmus+ na PW.

Wersja angielska informacji dot. kursu znajduje się na stronie internetowej CWM.
Informacja w j. polskim i angielskim jest również dostępna na Facebooku.

Zmiana rozmiaru fontu