Laboratorium Analizy Wody, Ścieków i Osadów Ściekowych

W Laboratorium prowadzone są analizy jakości wody w zakresie: pH, przewodnictwo elektrolityczne, zasadowość, kwasowość,  twardość, żelazo, mangan, siarczany, chlorki, krzemionka, azot amonowy, azot azotanowy (III), azot azotanowy (V). W laboratorium prowadzone są analizy jakości ścieków w zakresie:  pH, przewodnictwo elektrolityczne, zasadowość, azot ogólny,  azot amonowy, azot azotanowy (III), azot azotanowy (V), BZT5, ChZT, lotne kwasy tłuszczowe, fosfor ogólny, ortofosforany, ekstrakt eterowy, SPC, metale ciężkie (chrom, rtęć, miedź, cynk). W laboratorium prowadzone są analizy jakości osadów ściekowych : pH, zasadowość, sucha masa, sucha masa organiczna, lotne kwasy tłuszczowe, zawartość metali ciężkich, zawartość wapna, potasu, magnezu, fosforu.  Ponadto analiza sitowa osadów.

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
  • waga laboratoryjna Max 220 g,
    dokładność 0,1 mg
  • spektrofotometr DR 2800 – HACH
  • suszarka mała – zakres pracy od temperatury pokojowej do 105o C
  • spektrofotometr AAS
  • analizy jakości wody
  • analizy jakości ścieków
  • analizy jakości osadów ściekowych
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków: dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni

Kierowniczka Laboratorium: dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu