Laboratorium Analizy Wody, Ścieków i Osadów Ściekowych

W Laboratorium realizowane są: procesy jednostkowe w uzdatnianiu wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi: odżelazianie i odmanganianie, koagulacja objętościowa i powierzchniowa, sorpcja na węglu aktywnym, dezynfekcja wody, utlenianie chemiczne; procesy jednostkowe w uzdatnianiu wody o jakości przeznaczonej dla przemysłu: usuwanie jonów (zmiękczanie wody i odmineralizowanie), odwrócona osmoza, oznaczanie indeksu stabilności, odkwaszanie wody, dekarbonizacja wody; procesy jednostkowe w oczyszczaniu ścieków bytowych z uwzględnieniem metod mechanicznych, chemicznych oraz biologicznych; procesy jednostkowe w oczyszczaniu ścieków przemysłowych: usuwanie chromu, neutralizacja ścieków, usuwanie SPC, oczyszczanie ścieków emulsyjnych; procesy odzysku surowców i energii w oczyszczalniach ścieków.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • waga laboratoryjna Max 110 g, dokładność 0,1 mg – 2 sztuki
 • pH-metr CP 501, CP 505 i CP 401
 • Turbidymetr 2100 P – 2 sztuki
 • Spektrofotometr Genesis 10 UV
 • Spektrofotometr HACH DR 2000
 • Konduktometr CM204 – 2 sztuki
 • Zestaw do demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy
 • Technologia wody
 • Technologia ścieków i osadów ściekowych
 • Uzdatnianie wody do celów przemysłowych
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • Odzysk surowców w oczyszczalniach ścieków
Kontakt
Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Kierowniczka Laboratorium: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu