Laboratorium chemicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem procesów pogłębionego utleniania (AOPs)

W laboratorium chemicznego oczyszczania ścieków znajdują się następujące stanowiska badawcze:

 • Koagulacji objętościowej (wstępne podczyszczanie ścieków),
 • Pogłębionego utlenianie zanieczyszczeń ze ścieków z wykorzystaniem reakcji Fentona,
 • Sorpcji zanieczyszczeń na węglu aktywnym,
 • Pogłębionego utlenianie zanieczyszczeń ze ścieków z wykorzystaniem promieniowania UV,
 • Pogłębionego utlenianie zanieczyszczeń ze ścieków z wykorzystaniem O3 oraz H2O2.

Dotychczas w zasobach Zakładu były stanowiska do realizacji: procesu koagulacji, procesu Fentona
i sorpcji zanieczyszczeń na węglu aktywnym . W ramach grantu przygotowano stanowiska do utleniania zanieczyszczeń za pomocą UV, O3 oraz H2O2..

 

Aparatura Potencjał dydaktyczny 
Stanowisko do utleniania zanieczyszczeń za pomocą promieniowania UV składa się
z następujących elementów:

 • reaktor chemiczny
 • pompa dawkująca ścieki do reaktora
 • perystaltyczna pompa recyrkulacji
 • zbiornik ścieków
 • lampa UV

Stanowisko do utleniania zanieczyszczeń za pomocą O3, H2O2, lub O3/ H2O2 składa się z:

  • reaktora chemicznego
  • pompki dawkującej ścieki do reaktora
  • perystaltycznej pompki recyrkulacji
  • zbiornika ścieków
  • ozonatora
  • butli z tlenem wraz z reduktorem
  • pompki dawkującej H2O2
 • Laboratorium pozwala na prowadzenie badań nad procesami usuwania zanieczyszczeń trudno biodegradowalnych i toksycznych ze ścieków
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
Kierowniczka Laboratorium: dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni

 

Zmiana rozmiaru fontu