Laboratorium Chłodnictwa

W laboratorium prowadzone są prace badawcze związane z działaniem sprężarkowych obiegów chłodniczych i pomp ciepła, w tym układów kaskadowych i autokaskadowych, oraz z wykorzystaniem alternatywnych czynników chłodniczych ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla. Ponadto prowadzone są badania współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu naturalnych czynników chłodniczych, także w warunkach niskiej temperatury przemiany fazowej (< -55°C).

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • Przepływomierz masowy
  (zakres pomiaru: 0-250 kg/h, niepewność: ±0,1 %)
 • Waga elektroniczna
  (zakres pomiaru: 0-10000g, niepewność: ± 0,5 g)
 • Wielokanałowe rejestratory danych,
 • Przetworniki ciśnienia
  (zakres pomiaru: 0-35 bar, klasa 0,5)
 • Czujniki temperatury PT100
  (zakres pomiaru: -100-200°C, niepewność: ± 0,1 K)
 • Wielokanałowe przetworniki temperatury

 

 • badanie parametrów pracy instalacji chłodniczych
 • badania pomp ciepła
 • badania wpływu napełnienia układu chłodniczego
 • badania wrzenia naturalnych czynników chłodniczych
 • badania efektywności rurowych
  i płytowych wymienników ciepła
 • analiza termodynamiczna i dobór elementów obiegów chłodniczych
Kontakt
Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska 

Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Ziętek;  dr inż. Michał Sobieraj 

Zmiana rozmiaru fontu