Laboratorium Ekotoksykologii

Prace podejmowane w Laboratorium Ekotoksykologii obejmują: badania ekotoksyczności wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb, odcieków, substancji chemicznych, farmaceutyków i nanomateriałów, przy wykorzystaniu konwencjonalnych testów jednogatunkowych, wielogatunkowych i badań molekularnych, oraz ocenę zagrożenia i ryzyka w środowisku z  zastosowaniem metod deterministycznych i probabilistycznych. Bioindykatory stosowane w badaniach reprezentują producentów, konsumentów i destruentów, a procedury badawcze dotyczą oceny ekotoksycznosci ksenobiotyków, między innymi w odniesieniu do immobilizacji organizmów testowych, inhibicji wzrostu, bioluminecencji, aktywności enzymatycznej oraz genotoksyczności. W Laboratorium Ekotoksykologii stosuje się nowoczesne techniki badawcze, w tym SOS- Chromotest, RAPD-PCR, Comet Assay, MARA, LumisTox, Deltatox.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • zestaw badawczy LUMIStox, (bioluminescencja)
 • zestaw badawczy Deltatox, (bioluminescencja
  i ATP)
 • system MARA z czytnikiem mikropłytek, (dla 11 gatunków mikroorgamizmów)
 • mikroskop badawczy Eclipse 80i
  z oprogramowaniem NIS Elements AR 3.0 do analiz próbek środowiskowych
 • aparatura do izolacji i analizy DNA i RNA typu PCR: aparat do elektroforezy w żelu agarowym SubCell®GT, termocykler Eppendorf, termomikser Eppendorf, GelDoc-IT Imaging System UVP, komora PCR Workstation UVP, biofotometr Plus Eppendorf
 • mikroskop epifluorescencyjny Eclipse 50i
  z oprogramowaniem NIS Elements AR 3.0 do badań CometAssay
 • wirówka z chłodzeniem Eppendorf Centrifuge 5810R
 • wirówki Biofuge 17RS Heraeus, Eppendorf 5430
 • spektrofotometry: HACH DR2800 i HACH DR 3900 z termoblokiem LT200, Marcel Media Plus (Bio), GenesysTM, Merck Spectroquant Nova400 z termoblokiem TR 620
 • Fitotron Heraeus Vötsch.
 • ocena ekotoksyczności wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb i odcieków.
 • badania ekotoksykologiczne substancji chemicznych, farmaceutyków
  i nanomateriałów,
 • badania genotoksyczności ksenobiotyków,
 • ocena zagrożenia i ryzyka w środowisku
  z zastosowaniem metod terministycznych
  i probabilistycznych.
Kontakt

Kierownik Zakładu Biologii: prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł

Kierowniczka Laboratorium: prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł

Zmiana rozmiaru fontu