Komputerowe Laboratorium Geograficznych Systemów Informacji

Zagadnienia merytoryczne realizowane w laboratorium Geograficznych Systemów Informacji związane są przede wszystkim z działalnością dydaktyczną prowadzoną na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Obejmują one tematykę z zakresu ochrony powietrza (modelowanie jakości powietrza), planowania przestrzennego, ochrony gleby, analiz przestrzennych, gospodarki wodnej, zmian klimatu, monitoringu środowiska, ochrony gleby oraz modelowania przepływu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
  • 15 stanowisk komputerowych
    (komputery stacjonarne)
  • rzutnik multimedialny
  • modelowanie matematyczne wód powierzchniowych i podziemnych (z wykorzystaniem oprogramowania HEC-RAS, HEC-HMS oraz Modflow)
  • analizy przestrzenne (oprogramowanie ArcGIS, QGIS oraz R!)
  • analizy statystyczne (z wykorzystaniem języka programowania R!)
Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

Kierownik laboratorium: mgr inż. Paweł Gilewski

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu