Laboratorium Instalacji Sanitarnych

Laboratorium powstało w 2023 roku w wyniku realizacji projektu dydaktycznego IDUB Politechniki Warszawskiej we współpracy z firmą Grohe Polska oraz innymi firmami z branży sanitarnej. W Laboratorium Instalacji Sanitarnych realizowane są zajęcia dydaktyczne z zakresu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na stopniu inżynierskim i magisterskim studiów prowadzonych na różnych kierunkach kształcenia i różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej:

 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, specjalność COWiG i ISiW, kierunek Inżynieria Środowiska, st. Ist, WIBHiIŚ,
 • Zaawansowane rozwiązania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, specjalność ZWiOŚ, kierunek Inżynieria Środowiska, st. IIst., WIBHiIŚ,
 • mpiBIM, różne kierunki, st. I i IIst., wydziały: Architektury, Inżynierii Lądowej, WIBHiIŚ, Elektryczny, Zarządzanie,
 • Building Services, Infrastructure and Energy Efficient Technologies, st. Ist, kierunek Architecture, WA,
 • Instalacje infrastruktura i technologie energooszczędne, st. jednolite mgr, kierunek Architektura, WA.

Stanowiska dydaktyczne i pomiarowe znajdujące się w Laboratorium umożliwiają przeprowadzanie badań hydraulicznych armatury czerpalnej i urządzeń sanitarnych takich jak toalety, pisuary, umywalki. Aparatura pomiarowa umożliwia także przeprowadzenie badań związanych z oszczędzaniem wody i powtórnym wykorzystywaniem ścieków szarych do niektórych zastosowań gospodarczych. W Laboratorium jest także możliwość konstruowania fragmentów instalacji sanitarnych, ich badanie i testowanie.

 

Aparatura Potencjał dydaktyczny 
 • stanowisko do badań przepływów różnych konstrukcji baterii czerpalnych (4 szt podłączeń) – 2 komplety,
 • stanowisko – ścianka instalacyjna do montażu umywalek wraz z armaturą – 1 kpl,
 • stanowisko – ścianka instalacyjna do montażu pisuarów wraz z armaturą – 1 kpl,
 • stanowisko – ścianka instalacyjna do montażu toalet wraz z armaturą – 2 kpl.
 • przepływomierz Biotech DFM-Ms-N, zakres przepływów: 0,5 – 50 dm3/min,
 • kontroler do pomiarów przepływów Biotech FCC-01-R (możliwość dokonywania pomiaru przepływu wody zimnej, ciepłej, przepływ chwilowy, przepływ ustalony od danego momentu pomiarowego, przepływ całkowity) – 2 szt,
 • manometr do pomiaru ciśnienia w instalacji wody zimnej, zakres pomiarowy: 0-10 bar wg EN 837-1, – 2 szt,
 • manometr do pomiaru ciśnienia w instalacji wody ciepłej, zakres pomiarowy: 0-10 bar wg EN 837-1, – 2 szt,
 • reduktor ciśnienia w instalacji wody zimnej Honeywell D06F-3/4A, zakres nastaw ciśnienia: 1,5 – 6 bar – 2 szt,
 • reduktor ciśnienia w instalacji wody ciepłej Honeywell D06F-3/4A, zakres nastaw ciśnienia: 1,5 – 6 bar – 2 szt,
 • pompownia Wilo DrainLift do wody zanieczyszczonej, 1 szt,
 • stacja filtracji wody z filtrem węglowym oraz możliwością wytwarzania wody gazowanej (mineralnej), 1 szt,
 • stacja podgrzewania wody zimnej do temperatury 95°C wraz z filtrem węglowym, 1 szt,
 • toaleta myjąca z opcją odprowadzania zapachów, podmywaniem wodą ciepłą, suszeniem ciepłym powietrzem, 1 szt,
 • zestaw urządzeń przeciwzalewowych firmy Kessel, 5 szt,
 • zestaw narzędzi sanitarnych, 5 kpl.
 • stanowiska i aparatura zgromadzona w laboratorium pozwala na zapoznanie studentów z zasadami montażu armatury i przyborów sanitarnych, poznanie możliwości regulacji i konfiguracji różnych urządzeń sanitarnych i wpływ tych zabiegów na możliwość oszczędzania wody w instalacjach wodociągowych,
 • laboratorium umożliwia przeprowadzenie pomiarów niezbędnych do prac dyplomowych lub prac własnych studentów w ramach zajęć dydaktycznych lub w ramach prac w Kole Naukowym Wodociągów i Kanalizacji,
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
Kierownik Laboratorium: dr. inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

 

Zmiana rozmiaru fontu