Laboratorium Komfortu Cieplnego i Jakości Powietrza

Laboratorium prowadzi badania nad jakością środowiska wnętrz. Aktywność badawcza koncentruje się na ocenie komfortu cieplnego oraz jakości powietrza wewnętrznego. Posiadany sprzęt umożliwia także ocenę podstawowych parametrów komfortu akustycznego oraz wizualnego. Badania prowadzone są głównie w obiektach rzeczywistych, szczególnie w budynkach, w których ludzie odczuwają dyskomfort wywołany niską jakością środowiska (np. budynki biurowe, szkoły, przedszkola obiekty zabytkowe). Pomiary służą określaniu wpływu różnych parametrów na komfort ludzi. Laboratorium prowadzi także badania nad możliwością poprawy środowiska dzięki metodom alternatywnym  takim jak wprowadzanie dużej liczby roślin do przestrzeni pracy.  W pomieszczeniu Laboratorium możliwe jest także badanie oporów liniowych i miejscowych w elementach i niewielkich fragmentach sieci przewodów  wentylacyjnych. Zestaw do testów ciśnieniowych umożliwia badanie  szczelności powłoki budynku. W realizacji większych przedsięwzięć badawczych laboratorium ściśle współpracuje z Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji.

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
Aparatura mobilna: AQ 200 miernik jakości powietrza (prod. KIMO), termometr TR 100 (prod. KIMO), sonometr DB100 (prod. KIMO), mikromanometr elektroniczny  DG-3E (prod. The Energy Conservarory), rejestrator jakości powietrza wewnętrznego CL11, miernik uniwersalny TA465 (prod TSI), foto radiometr  +rejestrator HD2102.2 pamięć: 38000 pomiarów (prod: Delta OHM), wielofonkcyjny data logger  HD31, zestaw Blower Door 3 (zestaw do testów ciśnieniowych).

Stanowisko stałe do badania oporów liniowych i miejscowych w elementach sieci przewodów wentylacyjnych. W skład stanowiska wchodzą: wentylator Kanalfläkt  KVK 315 M, regulator obrotów wentylatora, zwężki pomiarowe FMU/MDRU (F80 mm, F125 mm,F200 mm), przepustnice odcinające DTBU (z siłownikami Belimo), czujnik temperatury powietrza Pt 1000 (Honeywell), przetwornik temperatury (MR-elektronika), przetworniki różnicy ciśnienia SK10 (3 szt)  (Fema), karta pomiarowa PCL-711S (8 kanałowa) (Advantech), komputer do zbierania i przetwarzania danych.

Laboratorium chętnie współpracuje w realizacji projektów badawczych z partnerami zewnętrznymi, nie świadczy jednak typowych komercyjnych usług pomiarowych.
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska

Kierownik laboratorium: dr inż. Jerzy Sowa

Zmiana rozmiaru fontu