Laboratorium Komputerowe Inżynierii Wodnej

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów, m.in.:

– Informatyka i Programowanie,

– Kosztorysowanie i Organizacja Robót

– Metoda Elementów Skończonych

– Metody Numeryczne

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • 5 dydaktycznych stanowisk komputerowych
  • Używane oprogramowanie/ aplikacje:

– pakiet oprogramowania AutoCAD w wersji dydaktycznej licencjonowany dla PW

– pakiet oprogramowania Norma PRO licencjonowany dla PW

  • Stacjonarny video-projektor komputerowy oraz ekran projekcyjny
  • Prowadzenie ćwiczeń komputerowych dla przedmiotów wymagających użytkowania AutoCAD oraz Norma PRO
Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: dr inż. Jacek Stasierski

Zmiana rozmiaru fontu