Komputerowe Laboratorium Meteorologii i Ochrony Atmosfery

Utworzona w r. 2011 pracownia zlokalizowana jest w pokoju nr 905. Znajduje się w niej 12 stanowisk komputerowych dla studentów, stanowisko instruktorskie i stanowisko techniczne – w sumie 14 komputerów, a także przełącznik sieciowy, poprzez który komputery są podłączone do sieci lokalnej Zespołu Meteorologii. Połączenie z siecią wydziałową i adresacja sieci lokalnej obsługiwane są przez infrastrukturę zlokalizowaną w serwerowni Zespołu (pok. 917). W skład wyposażenia pracowni wchodzi także projektor multimedialny i ekran.

 

Aparatura Potencjał dydaktyczny
Komputery pracują pod systemem operacyjnym Linux, dystrybucja Fedora (aktualnie wersja 30).

Wykorzystywane oprogramowanie obejmuje zarówno pakiety dostępne w dystrybucji, aplikacje udostępniane przez instytucje naukowe (np. NASA) jak też i programy autorskie opracowane na potrzeby poszczególnych przedmiotów. Wymagania poszczególnych elementów oprogramowania są zróżnicowane, jednak ze względu na przetwarzanie danych przestrzennych o dużej objętości (w tym bieżących danych pobieranych on-line z serwerów zewnętrznych) istotne są rozmiary pamięci operacyjnej i dyskowej komputerów oraz przepustowość łączy.

Całość wykorzystywanego oprogramowania jest dostępna bezpłatnie, w większości na warunkach licencji otwartego oprogramowania. Podczas gdy część oprogramowania posiada wersje działające po odpowiednim skonfigurowaniu pod różnymi systemami operacyjnymi, w przypadku pozostałych wymagany jest system Linux.

W pracowni komputerowej Zespołu Meteorologii prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków Ochrona Środowiska i Environmental Engineering (anglojęzyczne) z następujących przedmiotów:

 • Meteorologia – 2 sem. OŚ I st.
 • Klimatologia – 3 sem. OŚ I st.
 • Fizyka Środowiska – 1 sem OŚ II st.
 • Systemy Ochrony Atmosfery i Meteorologia Techniczna – 2 sem OŚ II st.
 • Prognozy i Techniki w Ochronie Środowiska – 3 sem OŚ II st.
 • Analiza Informacji Przestrzennej – 3 sem OŚ II st.
 • Podstawy Teledetekcji – 2 sem OŚ II st.
 • Meteorology – 4 sem. I st. EE
 • Meteorological Measurements and Remote Sensing – 6 sem I st. EE
 • Alternative Energy Sources – 4 sem. II st. EPE
 • Environmental Fluid Mechanics – 1 sem. II st. EPE
 • Environmental Physics – 3 sem. II st. EPE
 • Scientific Programming and Data Analysis – 2 sem. II st. EPE
 • Applied Climatology – 1 sem. II st. EPE

Poza terminami zajęć, a także w warunkach nauczania zdalnego, komputery działające w pracowni są udostępniane zdalnie – co umożliwia studentom wykonanie prac domowych i projektowych wymagających użycia oprogramowania zainstalowanego w pracowni oraz przygotowanych danych.

Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

Zmiana rozmiaru fontu