Laboratorium Materiałoznawstwa Instalacyjnego

Laboratorium wykorzystywane jest do celów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z Materiałoznawstwa. Zajęcia prowadzone są w sali 8 oraz m.in. w pomieszczeniach wydziałowego warsztatu, w pomieszczeniach węzła ciepłowniczego i w kotłowni w piwnicy Wydziału.
Oprócz tego są do dyspozycji dwa przestawne stanowiska dydaktyczne nie wykorzystywane do zajęć z Materiałoznawstwa. Urządzenia te mogą być wykorzystane przez koła naukowe studentów oraz
do zajęć z uczniami szkół średnich, tj. (1) panele fotowoltaiczne oraz sztuczne źródło światła, (2) kolektory słoneczne ze zbiornikiem akumulacyjnym oraz sztuczne źródło światła. Ponadto jest do dyspozycji przenośny przepływomierz ultradźwiękowy DMTFP z funkcją licznika ciepła, który może być wykorzystywany do celów dydaktycznych, badawczych i do prac komercyjnych.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • panele fotowoltaiczne oraz sztuczne źródło światła
  • kolektory słoneczne ze zbiornikiem akumulacyjnym + sztuczne źródło światła
  • przenośny przepływomierz ultradźwiękowy DMTFP z funkcją licznika ciepła
  • prowadzenie zajęć z przedmiotu Materiałoznawstwo
Kontakt
Kierownik Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych: dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: dr inż. Jarosław Olszak

Zmiana rozmiaru fontu