Laboratorium Mechaniki Płynów

Laboratorium w części naukowej stanowi model kolektora kanalizacji grawitacyjnej (12 m, średnica 250 mm) oraz stanowisko do badań przepływów nieustalonych w układach ciśnieniowych (45 m długości) wyposażenie w aparaturę do pomiaru zmian ciśnienia podczas uderzenia hydraulicznego – posiadamy przetworniki ciśnienia wraz z kartą analogowo-cyfrową do pomiarów stacjonarnych oraz układ 2 x 4 przetworniki ciśnienia do badań polowych (zasilanie bateryjne). Laboratorium realizuje badania modelowe, np. model fizyczny transportu cząstek stałych w syfonie kanalizacyjnym, warunki pracy lewara itp..

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
  • Manometry z rurką Bourdone’a – 4 szt, klasa 1,6, zakres 0-6 bar
  • Manometry z membraną – 4 szt, klasa 0,5, zakres 0-6 bar
  • Przetworniki ciśnienia, 8 szt, klasa 1, zakres -0,1 – 2,0 MPa
  • Przetworniki ciśnienia – 8 szt, klasa 1, zakres -0,1 – 1,2 MPa
  • Przetworniki ciśnienia – 4 szt, klasa 0,5, zakres 0 – 0,1 bar
  • Młynek hydrometryczny, OTT
  • Pomiar charakterystyk ciśnienia podczas przepływu nieustalonego (uderzenia hydraulicznego w przewodach pod ciśnieniem)
  • Modelowanie zjawisk hydraulicznych na modelach fizycznych
  • Pomiar przepływu w korytach otwartych za pomocą młynka hydrometrycznego
Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni 

Zmiana rozmiaru fontu