Laboratorium Mechaniki Płynów

Laboratorium w części dydaktycznej wyposażone jest w szereg modeli związanych z podstawowymi zjawiskami hydraulicznymi (doświadczenie Reynoldsa, opory miejscowe i liniowe, doświadczenie Stokesa, pomiar przepływu, wypływ przez otwory, przelewy, testowanie charakterystyk turbin wodnych – Francisa i Peltona, testowanie charakterystyk pompy i układu pomp, zjawisko filtracji, reakcja hydrodynamiczna, hydrostatyka, taran hydrauliczny, przepływy gazów – opory i określanie wydatku, ruch wirowy).

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • Manometry z rurką Bourdone’a – 4 szt, klasa 1,6, zakres 0-6 bar
  • Manometry z membraną – 4 szt, klasa 0,5, zakres 0-6 bar
  • Przetworniki ciśnienia, 8 szt, klasa 1, zakres -0,1 – 2,0 MPa
  • Przetworniki ciśnienia – 8 szt, klasa 1, zakres -0,1 – 1,2 MPa
  • Przetworniki ciśnienia – 4 szt, klasa 0,5, zakres 0 – 0,1 bar
  • Młynek hydrometryczny, OTT
  • Zajęcia laboratoryjne z mechaniki płynów dla studentów studiów inżynierskich kierunków Biogospodarka, Biotechnologia Inżynieria Środowiska
  • Zajęcia laboratoryjne z hydrauliki stosowane dla studentów studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska
  • Zajęcia laboratoryjne z wybranych problemów hydrauliki dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Lądowa (układy ciśnieniowe, pompa, podstawy mechaniki płynów
  • Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa i średnia) z zakresu podstaw hydrauliki
Kontakt
Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczleni

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu