Laboratorium mikrozanieczyszczeń chemicznych

W Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska, pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Wojtkowskiej prof. Uczelni, powstało nowe Laboratorium Mikrozanieczyszczeń Chemicznych. Laboratorium zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową, służącą do określenia zawartości mikrozanieczyszczeń w środowisku, głównie metali ciężkich. Zakupiony został Spektometr Absorpcji Atomowej AAS PinAAcle® 900F firmy PerkinElmer oraz mineralizator mikrofalowy TITAN MPS z rotorem 16 pozycyjnym i kompletem naczyń. Analizy na zawartość metali mogą być wykonane we wszystkich komponentach środowiska (woda, ścieki, osady denne i osady ściekowe, gleba, pyły, materia organiczna, materiały budowlane).

Zakupiony mineralizator mikrofalowy ułatwi przygotowanie próbek środowiskowych do analiz pierwiastków.

Oprócz spektrometru AAS, ramach realizowanego przez zespół dr hab. Małgorzaty Wojtkowskiej prof. uczelni projektu badawczego BEYOND POB, do laboratorium zostały zakupione jeszcze następujące aparaty:

 • jednokanałowy niskotemperaturowy fotometr płomieniowy do stosowania w przemyśle, medycynie i edukacji do oznaczania Na, K, Li, Ba i Ca;
 • terenowy fotometr do analiz wody i pomiarów rutynowych w szerokim zakresie (np. Ca2+ i Mg2+);
 • Profesjonalny, wieloparametrowy miernik do pomiaru parametrów jakości wody (pH/mV/ORP/EC/ TDS/Oporność/Zasolenie/Rozpuszczony tlen/Ciśnienie atm./Temperatura).

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • Spektometr Absorpcji Atomowej AAS PinAAcle® 900F PerkinElmer
 • Mineralizator mikrofalowy TITAN MPS z rotorem 16 Pos, kpl naczyń
 • Fotometr Płomieniowy PFP7
 • Fotometr pHotoFlex STD firmy WTW
 • Wieloparametrowy miernik do pomiaru parametrów jakości wody firmy HANNA,
  Mera Z o.o.
 • Analizy na zawartość metali mogą być wykonane we wszystkich komponentach środowiska (woda, ścieki, osady denne i osady ściekowe, gleba, pyły, materia organiczna, materiały budowlane).
 • Zakupiony mineralizator mikrofalowy ułatwi przygotowanie próbek środowiskowych do analiz pierwiastków.
 • Badanie komponentów środowiska w szerokim zakresie
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska: dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni

Kierowniczka Laboratorium: dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu