Laboratorium Numerycznego Modelowania Procesów Atmosferycznych

W laboratorium prowadzone są numeryczne modelowanie procesów atmosferycznych (dynamika przepływów, transport zanieczyszczeń, chemia atmosfery). Przy użyciu sprzętu obliczeniowego, zrealizowano 4 międzynarodowe projekty badawcze i 5 krajowych (NCN, MNiSW), 2 rozprawy habilitacyjne, 5 obronionych rozpraw doktorskich, 13 publikacji w czasopismach międzynarodowych indeksowanych w WoS – lista: http://meteo.is.pw.edu.pl/index.php/pl/badania/publikacje, przygotowanie i operacyjne wdrożenie ogólnokrajowej prognozy jakości powietrza (obecnie realizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska na podstawie regulacji ustawowych), dostarczanie prognoz jakości powietrza władzom wojewódzkim (np. małopolskie).

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
9 węzłów obliczeniowych – ogółem 160 rdzeni, >100 TB dyskowej, Infiniband 40 Gb/s Głównie na badania naukowe z zakresu dynamiki i chemii atmosfery.
 

Kontakt

Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

 

Zmiana rozmiaru fontu