Laboratorium Podstaw Automatyki i Dynamiki Procesów

Laboratorium wykorzystywane jest  do badania statycznych i dynamicznych właściwości urządzeń regulacyjnych oraz testowania algorytmów sterowania stosowanych w układach sterowana systemów ogrzewania i klimatyzacji, w szczególności: w lokalnych układach regulacji w pomieszczeniach, w centralnych układach sterowania: w węzłach ciepłowniczych, centralach klimatyzacyjnych, małych kotłowniach wbudowanych, itp., w systemach nadzoru budynków: w systemach optymalnego sterowania w instalacjach klimatyzacyjnych VAV, w systemach budynkowych integrujących instalacje HVAC.

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
  • BMS – Building Management System – System Zarządzania i Nadzoru nad eksploatacją instalacji wewnętrznych
    w budynku: XBS i EBI,
  • System optymalizacji pracy instalacji klimatyzacji VAV typu: IPSUM Optimization System
  • Sterowniki swobodnie programowalne typu: XL 800 i XL50
  • Oprogramowanie do programowania sterowników swobodnie programowalnych (CARE)
  • Program symulacyjny TRNSYS v.17 do symulacji procesów cieplnych i wilgotnościowych w budynku wraz z instalacjami ogrzewczo-wentylacyjnymi oraz układami sterowania
Testowanie i ocenianie niestandardowych algorytmów regulacji i sterowania opracowane w ramach prac badawczych tj. rozpraw doktorskich i/lub grantów pozawydziałowych
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu