Laboratorium Pomiarów Emisji i Imisji Zanieczyszczeń Powietrza Zespołu Ochrony Atmosfery

W laboratorium prowadzone są badania gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wykonywane są pomiary emisji i stężeń CO2 oraz pomiary właściwości pyłu: masy, gęstości, oraz stężeń masowych różnych frakcji pyłu drobnego w atmosferze (PM2.5; PM1), a także stężeń liczbowych PM w powietrzu wewnętrznym i atmosferycznym.

Oferta usługowa:

  • Pobór próbek do oznaczania stężeń masowych pyłu zawieszonego PM2.5 oraz

Aparatura:

  • 2 nisko-przepływowe poborniki pyłu COMDE DERENDA PNS 18T-3.1-DM, wyposażone w wymienne głowice separacyjne PM2.5 oraz PM1 (fot.1)
  • Stacja meteorologiczna DAVIS Vantage Pro 2 (fot. 2)

Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

 

 

Zmiana rozmiaru fontu