Laboratorium Przygotowania Odczynników

Laboratorium służy do przygotowania roztworów stosowanych na zajęciach dydaktycznych, w pracach naukowych i komercyjnych.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • waga laboratoryjna Max 1kg , dokładność 0,01 g
  • w tym laboratorium przygotowywane są odczynniki do badań prowadzonych przez studentów
Kontakt
Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Kierowniczka Laboratorium: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu