Laboratorium Reologiczne

W laboratorium prowadzone są badania właściwości reologicznych cieczy newtonowskich i nienewtonowskich.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • stanowisko badawcze składające się z urządzenia pomiarowego i komputera
 • W każdym stanowisku sterowanie możliwe jest z pozycji aparatu oraz przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze.
 • Wiskozymetr rotacyjny Fungilab Viscolead Pro LV, prędkość obrotowa 0,01 – 200 RPM, sonda do pomiaru temperatury
 • Zestaw wrzecion Fungilab do pomiaru lepkości w zakresie 20 – 2 M mPas
 • Reometr Brookfield DV-III LV, prędkość obrotowa 0,01 – 250 RPM, sonda do pomiaru temperatury
 • Zestaw wrzecion Brookfield do pomiaru lepkości w zakresie 15 – 2 M mPas
 • Przystawka do pomiaru małych lepkości Brookfield UL Adapter, pomiar lepkości w zakresie 1 – 2 K mPas, pojemność próbki 16 ml, z możliwością termostatowania do 100 °C
 • Waga Laboratoryjna zakres do 2000 g, d = 0,01 g, min: 0,05 g
 • Zestaw komputerowy, Windows 7 Professional, Oprogramowanie sterujące Fungilab DataBoss 1.0.16
 • Zestaw komputerowy, Windows XP Professional, Oprogramowanie sterujące Brookfield Rheocalc 32.3.2
 • Mieszadło mechaniczne
 • Zlewka do pomiaru lepkości z możliwością termostatowania
 • Wyznaczenie krzywej lepkości
 • Wyznaczenie krzywej płynięcia
 • Charakterystyka polimerów
 • Kontrola jakości płynów newtonowskich i nienewtonowskich
 • Dobór parametrów transportu płynu w instalacji
Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni 

Zmiana rozmiaru fontu