IDUB PW: Laboratorium systemów dyspozytorskich w sieciach i instalacjach płynowych

Tytuł projektu: Laboratorium systemów dyspozytorskich w sieciach i instalacjach płynowych
Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz
Jednostka realizująca: Wydział Instalacja Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Źródła finansowania: ENERGYEDULAB

Opis projektu:

Celem projektu jest budowa nowoczesnych stanowisk dydaktycznych w modernizowanym Laboratorium systemów dyspozytorskich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) oraz jego integracja z trzema innymi laboratoriami: Laboratorium sterowników na Wydziale Elektrycznym, Laboratorium pomiarów przepływu na WIBHIŚ i Laboratorium symulacji sieci płynowych na WIBHiIŚ. Projekt składa się z czterech zadań i obejmuje wykonanie następujących systemów: (i) systemu pomiarowego parametrów przepływu w elementach systemu ciepłowniczego na terenie głównym PW, (ii) systemu transmisji danych pomiarowych z elementów sieci ciepłowniczej na terenie głównym PW, (iii) systemu wizualizacji danych pomiarowych i wyników obliczeń symulacyjnych sieci ciepłowniczej na bazie oprogramowania TelWin SCADA zainstalowanego w Laboratorium systemów dyspozytorskich, (iv) systemu pomiarowo-kontrolnego na potrzeby stanowiska do badania przepływomierzy (gazomierzy i ciepłomierzy) w Laboratorium pomiarów przepływu na WIBHiIŚ. Wszystkie zadania przewidziane w projekcie dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania systemami płynowymi w obszarze energetyki cieplnej i gazowej i będą wykonywane przez pracowników Politechniki Warszawskiej. Powstanie baza do prowadzenia zaawansowanych ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów, a także projektów i prac dyplomowych Wszystkie stanowiska zostaną w możliwie największym stopniu dostosowane do prowadzenia projektów zawierających komponenty badawcze.

 

Zmiana rozmiaru fontu