Laboratorium Technologii Osadów Ściekowych

W laboratorium technologii osadów ściekowych prowadzone są badania nad jednostkowymi procesami unieszkodliwiania osadów ściekowych z uwzględnieniem ich zagospodarowania. Głównymi kierunkami badawczymi są: intensyfikacja produkcji biogazu z uwzględnieniem kofermentacji lub/i obróbki wstępnej substratów poddawanych procesowi fermentacji metanowej
(w tym metodami dezintegracji); odzysk surowców z osadów ściekowych; optymalizacja procesu odwadniania; procesy oczyszczania wód osadowych. Znacząca część prac badawczych ukierunkowana jest na rozwiązania zgodne z paradygmatem gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • automatyczny tester potencjału wytwórczego metanu – AMPTS II
 • laboratoryjny model komory fermentacyjnej
 • metanomierz GFM Series
 • dezintegratory hydrodynamiczne
 • stanowisko do dezintegracji chemicznej
 • urządzenie do pomiaru CSK – Envolab CST meter
 • waga laboratoryjna max 6kg,
  dokładność 0,01 g
 • bloki grzewcze HT 200S – zakres prac
  od 20 do 1500 C
 • spektrofotometry: DR 3900 – HACH oraz DR 2800 – HACH
 • pH-metr CX – 461
 • zestawy do sączenia próżniowego
 • łaźnie wodne z zakresem pracy
  od 20 do 105°C
 • suszarka duża z wymuszoną cyrkulacją powietrza – zakres pracy od temperatury pokojowej do 105°C
 • piece szamotowe do spalania suchej masy organicznej – zakres pracy od temp. pokojowej do 550° C
 • wagosuszarka
 • waga laboratoryjna max 20 kg , dokładność 0,1 g
 • waga laboratoryjna max 6kg , dokładność 0,01 g
 • destylarka HYDROLAB
 •  
 • badania mające na celu wdrożenie w konkretnej oczyszczalni ścieków gospodarki o obiegu zamkniętym
 • biochemiczne testy potencjału wytwórczego metanu, pozwalające na określenie jednostkowej produkcji metanu
 • szeroki zakres badań technologicznych mających na celu opracowanie/analizę metod pozwalających na intensyfikację produkcji biogazu
 • dobór rodzaju oraz dawki polielektrolitu
  do procesu odwaniania
 • opracowanie/analiza technologii oczyszczania wód osadowych
 •  
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków: dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni

Kierowniczka Laboratorium: dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu