Laboratorium Technologii Wody

W laboratorium prowadzi się badania nad jednostkowymi procesami uzdatniania wody z zastosowaniem  usuwania zanieczyszczeń w procesach separacji mechanicznej na filtrach
o różnorodnych właściwościach oraz na złożach aktywnych w tym sorpcyjnych, katalitycznych, odkwaszających. Ponad to, prowadzi się procesy zaawansowanego utleniania z wykorzystaniem ozonatora laboratoryjnego, promiennika UV i utleniaczy chemicznych.
Stosowane badania technologiczne prowadzone są pod kątem usuwania  niepożądanych składników wody przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia jak i do celów specjalnego przeznaczenia (dla przemysłu, budynków użyteczności publicznej, ośrodków sportu i rekreacji itp.)

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • Spektrofotometr HACH Lange- metodyki oznaczania zgodne ze specyfikacją producenta
 • pH-metr
 • ozonator programowalny N202C o wydajności do 500mgO3/h.
 • Badania nad opracowaniem wytycznych
  do projektowania rozwiązań technologicznych dla nowych i modernizowanych stacji uzdatniania wody do zbiorowego
  i indywidualnego zaopatrzenia w wodę
  do spożycia – zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązującym RMZ.
 • Badania nad opracowaniem wytycznych
  do projektowania rozwiązań technologicznych dla nowych i modernizowanych stacji uzdatniania wody do przeznaczenia specjalnego o jakości zgodnej z zaleceniami zleceniodawcy (np. woda do produkcji) .
 • Badania nad określeniem właściwości korozyjnych wody.
 • Badania nad oceną pracy eksploatowanych SUW pod kątem wskazania przyczyn uzyskiwania nieprawidłowej jakości wody uzdatnionej.
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków: dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni

Kierowniczka Laboratorium: dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu