Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji

Laboratorium przeznaczone jest do badań związanych z rozdziałem powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu oraz identyfikacją parametrów elementów nawiewnych stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji. Istniejące stanowisko pomiarowe, wyposażone w system doprowadzenia powietrza i komorę testową służy do wyznaczania charakterystyki różnego typu nawiewników doprowadzających powietrze do pomieszczeń. W laboratorium prowadzone są prace związanych z analizą funkcjonowania takich elementów wentylacyjnych jak: kratki, anemostaty, szczeliny, nawiewniki wirowe, podłogowe i inne. Ze względu na elastyczność w konfiguracji stanowiska, wykonywane są także badania innych elementów instalacji takich jak regulatory przepływu, przepustnice itp. Wymiary komory testowej odpowiadające rzeczywistym pomieszczeniom pozwalają na prowadzenie testów w pełnej skali, co zdecydowanie podnosi wiarygodność uzyskiwanych wyników.

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
  • System termoanemometryczny, wielokanałowy do badań rozkładu prędkości powietrza w polu oddziaływania elementów nawiewnych
  • Przetworniki różnicy ciśnienia do pomiaru spadku ciśnienia oraz pomiaru strumienia objętości powietrza
  • badania charakterystyki elementów nawiewnych
  • badania charakterystyki hydraulicznej elementów instalacji takich jak regulatory VAV, przepustnice itp.
  • możliwości realizacji usług są uzależnione od innych prac realizowanych
    w laboratorium, w tym zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych, prac naukowych.
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska

Kierownik laboratorium: dr inż. Jacek Hendiger

Zmiana rozmiaru fontu