Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji

Laboratorium przeznaczone jest do badań związanych z rozdziałem powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu oraz identyfikacją parametrów elementów nawiewnych stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji. Istniejące stanowisko pomiarowe, wyposażone w system doprowadzenia powietrza i komorę testową służy do wyznaczania charakterystyki różnego typu nawiewników doprowadzających powietrze do pomieszczeń. W laboratorium prowadzone są prace związanych z analizą funkcjonowania takich elementów wentylacyjnych jak: kratki, anemostaty, szczeliny, nawiewniki wirowe, podłogowe i inne. Ze względu na elastyczność w konfiguracji stanowiska, wykonywane są także badania innych elementów instalacji takich jak regulatory przepływu, przepustnice itp. Wymiary komory testowej odpowiadające rzeczywistym pomieszczeniom pozwalają na prowadzenie testów w pełnej skali, co zdecydowanie podnosi wiarygodność uzyskiwanych wyników.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • System termoanemometryczny, wielokanałowy do badań rozkładu prędkości powietrza w polu oddziaływania elementów nawiewnych
  • Przetworniki różnicy ciśnienia do pomiaru spadku ciśnienia oraz pomiaru strumienia objętości powietrza
  • anemometryczne pomiary prędkości powietrza, wyznaczanie rozkładu prędkości, określanie zasięgu i granic strumienia nawiewnego
  • badania wizualizacyjne przepływu powietrza w pomieszczeniu testowym, zobrazowanie strumienia nawiewnego
  • badania spadku ciśnienia na elementach wentylacyjnych, wyznaczanie straty ciśnienia dla elementów nawiewnych
    i wywiewnych, regulatorów przepływu, przepustnic i innych urządzeń przeznaczonych do montażu w sieci przewodów wentylacyjnych
Kontakt
Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska 

Kierownik laboratorium: dr inż. Jacek Hendiger

Zmiana rozmiaru fontu