Laboratorium Wentylacji Pożarowej

Laboratorium obejmuje trzy wydzielone przestrzenie – pomieszczenie maszynowni sterowania
i monitoringu, wydzielony przedsionek przeciwpożarowy oraz monitorowaną klatkę schodową części wysokiej budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Dzięki zamontowanemu w maszynowni zestawowi urządzeń, wyposażonemu w adaptacyjny system sterowania, możliwe jest prowadzenie badań dotyczących różnych algorytmów sterowania systemami napowietrzania pożarowego. Wyposażenie laboratorium pozwala również na badanie innych (zewnętrznych) zestawów napowietrzania pożarowego oraz prowadzenia badań audytoryjnych charakterystyki hydraulicznej klatki schodowej.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • jednostka produkcji firmy SMAY typu iSWAY FC wielkość 1.20
 • szafa zasilająco-sterująca SMAY typ TSS1
 • układ elektronicznej regulacji PLUM
 • czujniki ciśnienia o zakresie pomiarowym ±100 Pa
 • czujniki temperatury wewnętrznej
  i temperatury zewnętrznej co
  na kondygnacjach klatki
 • Krańcówki monitorujące położeniowe drzwi na klatce schodowej (otwarcia i zamknięcia)
 • stacja pogodowa określającej temperaturę zewnętrzną, prędkość i kierunek wiatru oraz wilgotność względną powietrza
 • kryzy przepływowej Φ 100/45
  zakres ciśnień 5  2000 [Pa]
 • kryzy przepływowej Φ 36,5/12,5;
  K faktor = 0,37 zakres ciśnień 10  1600 [Pa]
 • pokazowe zajęcia dydaktyczne w ramach przedmiotu Wentylacja Pożarowa
 • pokazowe zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych „Systemy oddymiania budynków-wentylacja pożarowa”
 • demonstracja działania systemów różnicowania ciśnienia w budynku
 • prezentacja skuteczności funkcjonowania adaptacyjnych systemów napowietrzania pożarowego
Kontakt
Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska 

Kierownik laboratorium: dr inż. Grzegorz Kubicki

Zmiana rozmiaru fontu