Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

W Laboratorium prowadzone są badania właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych w inżynierii wodnej i lądowej: metali, betonu, drewna i tworzyw sztucznych. Określane są własności wytrzymałościowe (granice plastyczności, wytrzymałości), cechy plastyczne, sztywność i udarność materiałów. Prowadzone są badania statyczne (próby rozciągania i ściskania) oraz dynamiczne (próby udarności).

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • maszyna wytrzymałościowa ZD-20 – zakresy  100kN, 200 kN, dokładności 500, 1000 N
 • maszyna wytrzymałościowa FPZ-100 – zakres 100kN, dokładność  500N
 • maszyna wytrzymałościowa ZDM-10 – zakresy  20, 50, 100 kN, dokładności 50, 100, 200 N
 • młot Charpy’ego PSW 100 – zakresy 50, 100 J,  dokładności  5,  1 J
 • czujniki zegarowe – zakresy 0-10 mm, dokładność 0,01mm
 • czujniki cyfrowe – zakres 0-13 mm, dokładność  0,001mm
 • suwmiarki mechaniczne – zakresy 160mm, 50cm,100cm
 • suwmiarki cyfrowe – zakres 160mm
 • mikromierze mechaniczne – zakresy od 0-25mm do 125-150mm
 • mikromierze cyfrowe – zakres 0-25mm
 • płytki wzorcowe – klasa 1 (1 kpl)
 • dynamometry laboratoryjne – zakresy 1, 50, 100 kN, dokładności 10, 500, 1000 N
 • ekstensometry: mechaniczno-optyczny, baza pomiarowa 100mm, indukcyjny, baza pomiarowa 50mm
 • stanowiska do kalibracji: czujnika zegarowego, dynamometru pałąkowego
 • podstawki magnetyczne
 • komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, system operacyjny Windows 7 Professional
 • Badanie właściwości mechanicznych metali, tworzyw sztucznych i betonu:
  • granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, naprężenia rozrywającego
  • cech plastycznych: odkształceń przy rozciąganiu i ściskaniu próbek
  • współczynników sprężystości (modułu Younga)
  • ud2019arności
Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: mgr inż. Bartosz Bednarz

Zmiana rozmiaru fontu