Legitymacja pracownicza

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 141/2020 informujemy, że pracownik Politechniki Warszawskiej może wnioskować o wydanie elektronicznej legitymacji pracowniczej przez portal pracowniczy PW.  Legitymacje te będą uprawniać do wstępu do obiektów PW bez konieczności wpisywania się do książek wejść/wyjść.

Zarządzenie Rektora 141/2020 w sprawie elektronicznej legitymacji pracowniczej dla Pracowników Politechniki Warszawskiej z dnia 17 listopada 2020 r.

Komunikat nr 3/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 10 listopada 2020 r.

 

 

Zmiana rozmiaru fontu