LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu “Zośka”

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu “Zośka”
Kajetana Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa
Dyrektor: Katarzyna Zajączkowska
Wicedyrektor: Ewa Smak

Od ponad 25 lat liceum funkcjonuje na warszawskim rynku edukacyjnym jako szkoła ponadgimnazjalna. Do roku szkolnego 1993/1994 w budynku przy ulicy Garbińskiego 1 mieściła się Szkoła Podstawowa nr 208 im. Powstańców Warszawy. Przekształcenie placówki oświatowej ze szkoły podstawowej na szkołę o charakterze ogólnokształcącym wynikało z potrzeb rynku młodej demokracji polskiej. W okresie ostatnich dwóch dekad “Zośka” odniosła wiele sukcesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Stworzono ciekawą ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży o wszechstronnych zainteresowaniach, która regularnie jest modyfikowana i dostosowywana do wymagań rynku oraz możliwości i potrzeb wychowanków.

Absolwenci „Zośki” uzyskują pozytywne wyniki na egzaminie dojrzałości oraz kontynuują naukę na wybranych przez siebie uczelniach wyższych.

W trakcie nauki, uczniowie zdobywają wiele różnorodnych doświadczeń uczestnicząc w licznych konkursach międzyszkolnych, miejskich, a także ogólnopolskich. Biorą udział w projektach międzynarodowych w Polsce i za granicą (ERASMUS+). A w szkole mają możliwość uczestniczenia w licznych do roku 2017 innowacjach edukacyjnych, wśród których należy wyróżnić warsztaty teatralne oraz filmowe, które są tradycją, a nawet legendą Zośki. Od 2019 roku w szkole są realizowane przedmioty: techniki aktorskie, teatr musicalowy oraz realizacja filmu jako eksperyment pedagogiczny.
Dla niezainteresowanych tego typu działaniami proponowany jest szereg innych atrakcji, takie jak edukacja klasyczna, podczas której młodzież zgłębia tajniki kultury antycznej oraz języków klasycznych (łacina i greka), rozwijanie kompetencji cyfrowych (programowanie, grafika komputerowa), Internetowa Gra Giełdowa.

Realizowanie innowacji, eksperymentu i programów międzynarodowych nie jest celem samym w sobie. Służy kształtowaniu określonych postaw i umiejętności wśród wychowanków. Celem szkoły jest przygotowanie młodzieży do świadomego i odważnego pełnienia określonych funkcji społecznych. Grono pedagogiczne pragnie, aby absolwent czynnie uczestniczył w życiu na skalę lokalną i globalną, aby interpretował i analizował wydarzenia, a przede wszystkim, aby sam podejmował decyzje i wpływał na losy świata. Oferta innowacyjna służy zatem podniesieniu jakości pracy szkoły i uzupełnia podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Źródło informacji i fotografii

Zmiana rozmiaru fontu