Materiały pomocnicze

Pobierz przewodnik wraz z materiałami pomocniczymi wspierającymi realizację zadania konkursowego

 

Zapraszamy również do korzystania ze źródeł zewnętrznych:

Woda w mieście  

 

Bilans wodny, zasoby wodne 

 

Rozwiązania/dobre praktyki  

 

Przykłady 

 

Natężenie deszczu miarodajnego, charakterystyka opadów, powodzie 

 

Klimat i jego zmiany  

 

Zagospodarowanie przestrzenne – Geoportal i Google Earth 

 

Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego – symbole i przykłady  

 

Rozmaitości  

 

Książki… 

  • Edel R., Odwodnienie dróg, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009. 
  • Ciepielowski A., Sz. L. Dąbkowski, Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych, Bydgoszcz 2006. 
  • Słyś D., Zrównoważone systemy odwodnienia miast, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2013. 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu