Memorandum o współpracy z Politechniką Wrocławską

Prof. dr hab. inż. Dariusza Łydżbę – Prorektora ds. współpracy Politechniki Wrocławskiej oraz dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. uczelni – Dziekan WIBHIŚ  podpisali porozumienie o współpracy obejmujące Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Celem porozumienia jest ustanowienie, rozwijanie i pogłębianie współpracy w dziedzinie edukacji i badań naukowych między ośrodkami akademickimi

Podstawowe obszary współpracy obejmują:

  • prowadzenie wspólnej działalności dydaktycznej w zakresie organizacji studiów podyplomowych,
  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym przygotowanie wspólnych wniosków o projekty/granty naukowo-badawcze oraz opracowywanie wspólnych publikacji,
  • wzajemne wspieranie się w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć,
  • promocję badań prowadzonych przez pracowników Uczelni,
  • promocję wszelkich innych działań, które mogłyby korzystnie wpłynąć na poprawę kontaktów pomiędzy obiema Uczelniami.

 

Zmiana rozmiaru fontu