Menadżer Start-upu dla studentów Politechniki Warszawskiej – rekrutacja do 3. edycji

Dołącz do Programu, zainwestuj czas i energię w rozwój kompetencji niezbędnych w zarządzaniu projektami biznesowymi o wysokim stopniu ryzyka. Praktyczne warsztaty oraz szkolenia online ułatwią Ci przejście ze świata akademickiego do środowiska korporacyjnego i start-upowego. Zwiększysz kompetencje dotyczące operacyjnego zarządzania firmą i zyskasz możliwość zatrudniania w firmach poszukujących wykwalifikowanych menadżerów z umiejętnościami w zakresie zwinnego zarządzania projektami.

Formularz rejestracyjny>>

Termin zgłoszeń: do 24 września 2021 r.
Regulamin>>

Dla kogo
Program skierowany jest do zainteresowanych rozwojem kompetencji menadżerskich, personalnych i społecznych (przyszli menadżerowie start-upów).

O przyjęciu decyduje posiadanie statusu studenta czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Politechnice Warszawskiej (w tym obcokrajowcy); motywacja do wzięcia udziału w Programie oraz zaangażowanie w kole naukowym lub innej organizacji studenckiej. Aplikuj już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona!
*Udział w Programie jest bezpłatny.

Menadżer Start-upu to:

 • Merytoryczna wiedza oraz praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie warsztatów, szkoleń online oraz pracy projektowej w zespole.
 • Możliwość kontynuacji rozwoju w ramach Programu Inkubacji ININ PW.
 • Networking – budowanie relacji i kontaktów w biznesie.
 • 5 odrębnych modułów – interdyscyplinarne kompetencje niezbędne w zarządzaniu projektami o wysokim stopniu ryzyka.

Ramowy Program

I Moduł Od pomysłu do projektu biznesowego – 27 h

 • Wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek; Service Design; elementy UI/UX; Design Sprint – prototypowanie.

 II Moduł Zwinne zarządzanie projektami – 42 h

 • Metodyki zwinnego zarządzania (Agile, SCRUM); Lean; Team Building.

III Moduł Marketing i sprzedaż – 24 h

 • Marketing w firmie (planowanie kampanii); Public Relations; marka własna.
 • Sprzedaż – narzędzia oraz zarządzanie procesem.

IV Moduł Ekosystem start-upów – finansowanie, księgowość, zamówienia publiczne, wybrane aspekty prawne online – minimum 33 h

 • Wybrane aspekty prawne; księgowość; prawo zamówień publicznych.
 • Źródła finansowania krajowe i europejskie – rozliczanie projektów.

V Moduł Perfect Investor Pitch (English) – 12 h
Nauka jasnego i zrozumiałego przedstawiania pomysłów biznesowych; niezbędne elementy dobrej prezentacji.

Szczegóły organizacyjne:
Start: październik 2021
Liczba zjazdów: 20 spotkań + jeden moduł do realizacji online (2 miesiące)
Język wykładowy: polski, w języku angielskim prowadzony jest tylko Moduł V – Perfect Investor Pitch
Liczba godzin (w tym online): 138 h

Terminy zjazdów oraz godziny

 • terminy spotkań mogą ulec nieznacznej zmianie (w trakcie sesji nie ma warsztatów; wszystkie spotkania online z wykorzystaniem platformy MS Teams): 15.10 (spotkanie „0”); 22.10; 23.10; 24.10; 30.10; 31.10; 13.11; 14.11; 20.11; 21.11; 25.11; 26.11; 11.12; 12.12; 08.01; 09.01; 15.01; 16.01; 29.01; 30.01

czwartki i piątki: od 16.00
soboty: 9:00-15:00
niedziele: 9:00-15:00

 • Do samodzielnej realizacji (online) w trakcie trwania Programu Moduł IV

Liczba miejsc:
w ramach 3 edycji – 12 studentów Politechniki Warszawskiej (Organizator zastrzega sobie zmianę liczby uczestników)

Warunki ukończenia kursu

 • Udział w min. 70% zajęć (Moduł I, II, III i V).
 • Zaliczenie modułu IV (test sprawdzający wiedzę nabytą w trakcie zajęć online).

Gdzie odbywają się zajęcia
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym (Microsoft Teams)
* Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymują Zaświadczenie.

Kontakt:
Milena Szymańska milena.szymanska@pw.edu.pl
Aleksandra Pastusiak aleksandra.pastusiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 73


Warsztatowcy: Huge Thing powstał w 2012 roku jako jeden z pierwszych działających w Polsce operatorów programów akceleracyjnych dla startupów. Do tej pory zrealizował 8 edycji programów przy współpracy z różnymi partnerami, takimi jak Google for Startups czy Procter & Gamble. Dziś poza wspieraniem startupów w rozwoju i współpracy z partnerami korporacyjnymi, wspiera organizacje publiczne i prywatne w pracy z innowacjami. 

Organizator: Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) jest działem Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW). Jego działania skierowane są na wzmacnianie społeczności akademickiej imłodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających naweryfikację oraz rozwój iskalowanie pomysłów biznesowych.  

 

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: www.cziitt.pw.edu.pl/menadzer-start-upu-dla-studentow-politechniki-warszawskiej-rekrutacja-do-3-edycji/

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu