Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Stańczaka

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport 
zawiadamiają,
że w dniu 26 lipca 2021 roku o godz. 11:00
w sali Rady Wydziału w Gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Andrzeja Stańczaka
na temat:

 

„Dobór taboru do realizacji zadań przewozowych w transporcie kolejowym przy ograniczonych zasobach.”

 

promotor:
prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA
– Wydział Transportu Politrechniki Warszawskiej
promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr GOŁĘBIOWSKI
– Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

 

recenzenci:
Dr hab. inż. Andrzej TORUŃ, prof. IK
– Instytut Kolejnictwa
Dr hab. inż. Marcin CHRZAN, prof. UTH Rad.
– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 14:00 wysyłając informację na adres e-mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl.
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania na platformie MS TEAMS.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Transportu PW oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Zmiana rozmiaru fontu