Mgr inż. Małgorzata Derlicka

Mgr inż. Małgorzata Derlicka

 

Tytuł mgr inż. otrzymałam w 1972 r. na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Pracę dyplomową pisałam w Katedrze prof. Henryka Waldena.

Podczas studiów byłam stypendystką “Gazowni Warszawskiej”. Odbyłam szereg staży zawodowych, które umożliwiły mi poznanie specyfiki pracy w branży gazowniczej.

W 1972 r. rozpoczęłam pracę w Warszawskich Okręgowych Zakładach Gazownictwa w Warszawie.

W czerwcu 1974 r. powierzono mi stanowisko kierownika Działu uzgodnień, dokumentacji i nadzoru. Na tym stanowisku współpracowałam z Biurem Planowania Rozwoju Warszawy, biurami projektowymi oraz Wydziałem Technicznym m.st. Warszawy, dzięki czemu wraz z podległym mi zespołem, uczestniczyłam w szeregu prac związanych z rozwojem aglomeracji warszawskiej oraz województwa Warszawskiego, mi.in. wprowadzałam zmiany w systemie geodezyjnej ewidencji sieci gazowej.

Od 1973 r. jestem członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, dzięki czemu pracę zawodową mogłam łączyć z pracą społeczną.

W 1984 r. awansowałam na kierownika Okręgowej Dyspozycji Gazem co oznaczało nadzór nad zespołami odpowiedzialnymi za przesył gazu na terenie ówczesnych województw warszawskiego, łódzkiego, olsztyńskiego i białostockiego. Wiele problemów z transportem gazu w ówczesnych latach wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych do nadzoru systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Transformacje polityczne i gospodarcze po 1989 roku powodują zmiany w funkcjonowaniu PGNiG i podległych organizacji, co umożliwia proces klarownego rozdzielenia służb technicznych i handlowych. Dzięki współpracy PGNiG z przemysłem gazowniczym Francji, Niemiec, Holandii i Włoch udaje się wdrożyć nowatorskie rozwiązania telemetryczne i obliczeniowe sieci gazowej w służbach dyspozytorskich.

W połowie lat dziewięćdziesiątych zostaję powołana na stanowisko Dyrektora ds. Handlowych w Mazowieckim Zakładzie Gazownictwa, gdzie od podstaw współtworzę służby obsługi klienta, kontroli, rozliczeń i windykacji. Swoje rozwiązania opieram na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych stosowanych w Europie Zachodniej.

W 2002 r. zostaję członkiem zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, gdzie do końca mojej kariery zawodowej jestem odpowiedzialna za sprawy techniczne, inwestycje, rozwój oraz sprawy handlowe i marketing.

Mgr inż. Małgorzata Derlicka

Podczas całej mojej 40 letniej kariery zawodowej dużą wagę przywiązywałam do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, ukończyłam wiele kursów i szkoleń. W 2004 r. ukończyłam Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej, gdzie pod kierunkiem prof. dr. hab. Marii Romanowskiej napisałam pracę nt. Strategii funkcjonowania Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w obszarze obsługi klienta na lata 2004-2006.

W trakcie mojego życia zawodowego w uznaniu mojej pracy byłam wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Otrzymałam m.in. Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy (88’), Złotą Odznakę Honorową PZiTS (88’), stopień Inżyniera Górniczego II stopnia (89’), stopień Inżyniera Górniczego I stopnia (92’), Srebrną  Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP (96’), tytuł Dyrektora Górniczego II stopnia nadany przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (03’), tytuł Srebrnego Inżyniera 2003 roku w kategorii Ekologia w plebiscycie Przeglądu Technicznego (04’), tytuł Dyrektora Górniczego I stopnia nadany przez Ministra Gospodarki (06’).

Pracę zawodową zakończyłam w 2012 r., a całe moje życie zawodowe było ściśle związane z przemysłem gazowym. 

Zmiana rozmiaru fontu