Międzyuczelniany Obóz Studenckich Kół Naukowych DYCHÓW 2023

W dniach 02-08.09.2023 r. studenci naszego wydziału uczestniczyli w drugiej edycji Międzyuczelnianego Obozu Studenckich Kół Naukowych DYCHÓW 2023. Projekt realizowany jest przez Studenckie Koła Naukowe z Politechniki Warszawskiej (SKN IskIErka, SKN Inżynierii Wodnej i KN Energetyków) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (SKN Hydrologów i Hydrotechników).

W Obozie wzięło udział 19 uczestników (13 studentów i 6 opiekunów) z Politechniki Warszawskiej i 17 uczestników (15 studentów i 2 opiekunów) z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Po blisko 500 km podróży zakwaterowaliśmy się w urokliwym ośrodku „Dwa Stawy” w Chromowie. Kolejny dzień przeznaczony był na szczegółowe zapoznanie się z obiektami ESP Dychów: kanałem Dychowskim w Krzywańcu, ESP Dychów, zbiornikiem dolnym oraz EW Raduszec Stary.

W kolejne dni uczestnicy obozu realizowali badania terenowe. W pierwszej kolejności hydrotechnicy z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu udali się w rejon kanału derywacyjnego, na odcinek poprowadzony w nasypie, na którym prowadzili rozpoznanie procesów filtracji, związane z oddziaływaniem kanału na wody podziemne. Obserwacje objęły szczegółową inspekcję wizualną, pomiary piezometryczne w piezometrach otwartych wchodzących w skład sieci monitoringu obiektów hydrotechnicznych elektrowni oraz rozpoznanie warunków hydrogeologicznych z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej – w powiązaniu z płytkimi otworami badawczymi wykonywanymi w celu identyfikacji i oceny stanu gruntów budujących nasyp i podłoże budowli. Kolejny dzień przeznaczony został na realizację badań hydrogeologicznych na skarpie odpowietrznej zapory czołowej EW Dychów oraz montaż i kalibrację układów pomiarowych przeznaczonych do prowadzenia diagnostyki stanu turbin.

Kolejne dni zostały przeznaczone na przegląd małych elektrowni wodnych, zlokalizowanych w pobliżu ZEW Dychów oraz kontynuację badań i pomiarów realizowanych w budynku siłowni ESP Dychów i budowlach infrastruktury hydrotechnicznej oraz zbiorniku górnym elektrowni. Uczestnicy obozu zapoznali się z budową oraz historią EW Małomice, EW Żary I i II oraz
EW Gorzupia I i II.

Obóz zakończyło robocze spotkanie podsumowujące przebieg oraz wyniki zrealizowanych badań, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy, opiekunowie, dyrekcja EW Dychów wraz z zaproszonymi gośćmi.

Tegoroczna edycja obozu otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, za co uczestnicy obozu pragną złożyć serdeczne podziękowania władzom naszej Uczelni.

Uczestnicy obozu oraz przedstawiciele Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów.

Przygotowanie stanowiska pomiarowego do badań z zastosowaniem tomografii elektrooporowej.

Zmiana rozmiaru fontu