Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

Już po raz piąty uruchamiamy Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM (mpiBIM) ! W ramach niniejszego kursu studenci 5 wydziałów tworząc interdyscyplinarne zespoły projektowe, opracowują koncepcje nowych budynków zlokalizowanych na terenie głównym PW.

Jeśli jesteś studentem studiów inżynierskich (od 7 semestru) lub studiów magisterskich na specjalnościach: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWiG) lub Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISIW) lub Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW) lub Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (ZWiOŚ) i masz odwagę podjąć wyzwanie pracy w międzywydziałowym zespole projektowym zapraszamy do złożenia zgłoszenia (do 8 października 2021) na adres Piotr.Bartkiewicz@pw.edu.pl.

Podaj proszę imię i nazwisko, specjalność, semestr studiów oraz krótko uzasadnij, dlaczego chcesz włączyć się do projektu. Aplikację wyślij z oficjalnego adresu e-mail PW.

Zajęcia będą odbywały się w ramach dodatkowego przedmiotu obieralnego, spotkania koordynacyjne będą odbywały się w czwartki 16-20. W ramach niniejszego przedmiotu będą zorganizowane warsztaty koordynacyjne i wykłady, lecz znakomitą większość pracy studenci będą wykonywać w stworzonych zespołach międzybranżowych poza podanymi terminami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne
7 października (czwartek) o godzinie 16. Spotkamy się na Wydziale w sali 239.

Więcej informacji na stronie: www.mpi.bim.pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu