Mikroplastiki w środowisku wodnym

W nabytkach Biblioteki Wydziałowej oraz Biblioteki Głównej znalazł się nowy podręcznik: Mikroplastiki w środowisku wodnym / Jacek Wąsowski, Aleksandra Bogdanowicz. Wydanie I. Warszawa, 2020:   Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Ta unikatowa na polskim rynku publikacja poświęcona jest analizie i sposobom usuwania tworzyw sztucznych – mikroplastików ze środowiska. Jak istotne to jest obecnie zagadnienie, potwierdza choćby fakt, że konsumpcja mikroplastików z różnych źródeł rocznie to ok. 100 tys. cząstek, co daje ok. 20 g na miesiąc. Publikacja polecana inżynierom, materiałoznawcom jak i specjalistom zajmującym się produkcją, zastosowaniem i usuwaniem tworzyw sztucznych, w tym mikroplastików ze środowiska, specjalistom ds. ochrony i inżynierii środowiska, ekologom, władzy publicznej jak i wszystkim zainteresowanym ochroną własnego zdrowia, ziemi i środowiska naturalnego. Jest to cenny podręcznik dla studentów kierunków inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

 

Strona publikacji w wydawnictwie

Zmiana rozmiaru fontu