Mobilne Laboratorium Badań Wód Podziemnych i Powierzchniowych

Laboratorium zostało stworzone i jest zarządzane przez Zespół Gospodarki Wodnej i Hydrologii. Laboratorium posiada aparaturę, która umożliwia przeprowadzenie badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych. Dodatkowo, Zespół Laboratorium stanowią specjaliści, którzy są wyszkoleni zarówno w przeprowadzaniu badań, jak i późniejszej analizie danych zebranych podczas prac terenowych. Aparatura znajdująca się na wyposażeniu laboratorium możliwa jest do wykorzystania zarówno
w badaniach naukowych, jak i komercyjnych.

 

 

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • Rejestratory wahań poziomu i temperatury wód podziemnych oraz powierzchniowych Levellogger Junior Edge M5
 • Rejestratory do pomiaru poziomu wody, temperatury i przewodności AquaTroll (wersja wentylowana)
 • Barologger Edge M1.5
 • Miernik hydroakustyczny do pomiaru prędkości punktowej ADV (FlowTracker)
 • Miernik elektromagnetyczny do pomiaru prędkości punktowej (VALEPORT 801 8008/80)
 • Elektroniczny miernik poziomu wody, tempe-ratury i przewodności do profilowania studni
 • Sonda wieloparametrowa EXO
 • Sonda wieloparametrowa ProDSS
 • Filtrometr, gradientomierz
 • Echosonda HD370
 • GPS RTK V60 GNSS
 • Próbnik pierścieniowy zamknięty
  (z odpowietrzeniem) do poboru prób glebowych firmy Eijkelkamp Soil & Water
 • Badanie poziomu, temperatury oraz prze-wodności wód podziemnych za pomocą automatycznych rejestratorów, tzw. diverów.
 •  Badanie poziomu, temperatury oraz prze-wodności wód podziemnych za pomocą elektronicznego miernika (do głębokości 100 m).
 • Badanie jakości wód podziemnych
  i powierzchniowych za pomocą automatycznej sondy wieloparametrowej .
 • Badanie natężenia przepływu wody w rzekach
  i kanałach za pomocą czujników hydro-akustycznego i/lub elektromagnetycznego.
 • Badanie ilościowe wymiany wody pomiędzy rzeką a warstwą wodonośną.
 • Wyznaczanie lokalizacji obiektów z geodezyjną dokładnością za pomocą GPS RTK.
 • Badanie batymetrii zbiorników śródlądowych za pomocą echosondy.
 • Pobór prób glebowych o objętości 100 cm3.

 

Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki 

Kierownik Laboratorium: dr inż. Grzegorz Sinicyn

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu