Mobilne laboratorium badań wód podziemnych i powierzchniowych

Laboratorium zostało stworzone i jest zarządzane przez Zespół Gospodarki Wodnej i Hydrologii. Laboratorium posiada aparaturę, która umożliwia przeprowadzenie badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych. Dodatkowo, Zespół Laboratorium stanowią specjaliści, którzy są wyszkoleni w przeprowadzaniu badań, jak i późniejszej analizie danych zebranych podczas prac terenowych. Aparatura znajdująca się na wyposażeniu laboratorium możliwa jest do wykorzystania zarówno w badaniach naukowych, jak i komercyjnych.
Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • rejestratory wahań poziomu i temperatury wód podziemnych oraz powierzchniowych Levellogger Junior Edge M5
 • rejestratory do pomiaru poziomu wody, temperatury i przewodności AquaTroll (wersja wentylowana)
 • barologger Edge M1.5
 • miernik hydroakustyczny do pomiaru prędkości punktowej ADV (FlowTracker)
 • miernik elektromagnetyczny do pomiaru prędkości punktowej (VALEPORT 801 8008/80)
 • elektroniczny miernik poziomu wody, temperatury i przewodności do profilowania studni
 • Sonda wieloparametrowa EXO
 • Sonda wieloparametrowa ProDSS
 • Filtrometr, gradientomierz
 • Echosonda HD370
 • GPS RTK V60 GNSS
 • Próbnik pierścieniowy zamknięty
  (z odpowietrzeniem) do poboru prób glebowych firmy Eijkelkamp Soil & Water
 • badanie poziomu, temperatury oraz przewodności wód podziemnych za pomocą automatycznych rejestratorów, tzw. diverów
 • badanie poziomu, temperatury oraz prze-wodności wód podziemnych za pomocą elektronicznego miernika (do głębokości 100 m)
 • badanie jakości wód podziemnych
  i powierzchniowych za pomocą automatycznej sondy wieloparametrowej
 • badanie natężenia przepływu wody w rzekach i kanałach za pomocą czujników hydro-akustycznego i/lub elektromagnetycznego
 • badanie ilościowe wymiany wody pomiędzy rzeką a warstwą wodonośną
 • wyznaczanie lokalizacji obiektów
  z geodezyjną dokładnością za pomocą GPS RTK
 • badanie batymetrii zbiorników śródlądowych za pomocą echosondy
 • pobór prób glebowych o objętości 100 cm3
Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki 

Kierownik Laboratorium: dr inż. Grzegorz Sinicyn

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu