Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Wszystkich Absolwentów Politechniki Warszawskiej zapraszamy serdecznie do udziału w anonimowym badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW, które realizowane jest od roku 2012.

Udział w badaniu daje Absolwentom okazję do wyrażenia opinii na temat ukończonych studiów, a także do podzielenia się z Uczelnią informacjami dotyczącymi sytuacji na rynku pracy.

Głównym celem badania jest uzyskanie informacji przydatnych w procesie podnoszenia jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej oraz opracowywania trafnych programów wsparcia dla naszych obecnych i przyszłych studentów.

Dzięki informacjom zebranym w badaniu powstają raporty, które ukazują sytuację Absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy. 

Zmiana rozmiaru fontu