Możliwości zatrudnienia

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku Biogospodarka, specjalności Biogospodarka w Inżynierii Środowiska zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w:

  • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją bioenergii,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją bioproduktów, w szczególności z surowców wtórnych,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem,
  • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
  • przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych, zwłaszcza o profilu innowacyjnym i wdrożeniowym nowych technologii w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu,
  • placówkach naukowo-badawczych.

Absolwenci są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz aktualizacji i pogłębiania wiedzy w trakcie pracy zawodowej.

Zmiana rozmiaru fontu