Nagroda “Teraz Polska” za “System do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE RSI”

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej został kolejny raz nagrodzony Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje”.

Zwycięski projekt pt. „System do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE RSI” to już drugie Godło Promocyjne „Teraz Polska”, które Wydział IBHiIŚ PW otrzymał w okresie ostatnich dwóch lat.

W Polsce, układy do regulacji i sterowania energią w budynkach pochodzą z krajów Europy zachodniej i powstały w drugiej połowie ubiegłego wieku. W wyniku wieloletnich prac prowadzonych przez prof. nzw. dr hab. inż. Witolda J. Chmielnickiego, został opracowany innowacyjny system do sterowania i zarządzania energią w budynkach. Opracowany w Politechnice Warszawskiej i wdrożony w wielu obiektach system korzystnie oddziałuje na środowisko, gdyż w wyniku zmniejszenia zużycia ciepła, powoduje m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto zapewnia znaczną poprawę komfortu cieplnego i jakości regulacji procesów cieplnych w budynkach. System został wdrożony w budynkach biurowych i szkolnych, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w budynkach hotelowych (np. LIM Center – Marriott Warszawa), a także w zakładach przemysłowych (Unilever – Bydgoszcz). Opracowany innowacyjny system zapewnia zmniejszenie zużycia energii od 10 do 30 proc. Zostało to stwierdzone na podstawie pomiarów w zmodernizowanych obiektach. Zwrot poniesionych kosztów w przypadku modernizacji istniejących rozwiązań, to okres tylko 2-3 lat, natomiast w następnych latach zapewnia jedynie oszczędności. Jest to najbardziej efektywny sposób na oszczędzanie energii.

Dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki ze statuetką „Teraz Polska” podczas uroczystej Gali,
fot. Kamil Broszko, źródło: Teraz Polska

Do 29. edycji Konkursu „Teraz Polska” wpłynęło blisko 100 zgłoszeń, z których 55 zdobyło uznanie Branżowych Komisji Ekspertów i nominacje do Godła „Teraz Polska”. Finalnie Kapituła Konkursu dokonała wyboru laureatów. 3 czerwca br. podczas konferencji prasowej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej ogłoszono i zaprezentowano tegorocznych zwycięzców Konkursu, a wieczorem podczas Gali, nastąpiło uroczyste wręczenie charakterystycznych statuetek. W uroczystej Gali wzięli udział przedstawiciele Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Dziekan Wydziału; dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki; autorzy nagrodzonego projektu innowacyjnego: prof. nzw. dr hab. inż. Witold Chmielnicki i mgr inż. Eryk Chmielnicki, a także eksperci współpracujący od wielu lat z Fundacją Godła Promocyjnego „Teraz Polska”: dr inż. Marian Rubik, dr inż. Lucjan Furtak i dr inż. Olgierd Niemyjski.

Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Chmielnicki i mgr inż. Eryk Chmielnicki – autorzy projektu innowacyjnego wyróżnionego statuetką „Teraz Polska”, 
fot. Kamil Broszko, źródło: Teraz Polska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW realizuje wiele prac naukowo-badawczych, w tym o charakterze innowacyjnym. Z uwagi na realizowaną ostatnio strategię przyspieszonego rozwoju przemysłowego kraju, ukierunkowaną na produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, Wydział zgłosił do konkursu „Teraz Polska” innowacyjne rozwiązanie – system do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE RSI. Za to właśnie rozwiązanie 3 czerwca br., w imieniu Wydziału, dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW odebrał statuetkę „Teraz Polska”.

To już druga statuetka przyznana IBHiIŚ PW. Pierwsze Godło Promocyjne „Teraz Polska” Wydział otrzymał w 2017 roku za innowacyjne rozwiązanie dr. hab. inż. Ryszarda Zwierzchowskiego – „Akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce”. Technologia znalazła już zastosowanie w kilku największych systemach ciepłowniczych w Polsce zasilanych z Elektrociepłowni EC Siekierki, EC Kraków, EC Białystok, czy też EC Bielsko Biała, przynosząc wymierne efekty w postaci oszczędności energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery.

Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Chmielnicki i mgr inż. Eryk Chmielnicki – autorzy nagrodzonego projektu innowacyjnego w towarzystwie Prodziekana Wydziału ds. Ogólnych i Nauki oraz dr. hab. inż. Ryszarda Zwierzchowskiego – laureata „Teraz Polska” z 2017 roku, 
fot. Kamil Broszko, źródło: Teraz Polska 

W środowisku polskiego przemysłu, ale także polskiej nauki i techniki Godło Promocyjne „Teraz Polska” ma bardzo wysoki prestiż i jest powszechnie rozpoznawalnym znakiem promocyjnym. W tegorocznym konkursie Godło przyznano trzynastu produktom, siedmiu usługom oraz trzem innowacjom.

Zmiana rozmiaru fontu