Nagroda w konkursie Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

W środowisku polskiego przemysłu, ale także polskiej nauki i techniki Godło Promocyjne „Teraz Polska” ma bardzo wysoki prestiż i jest powszechnie rozpoznawalnym znakiem promocyjnym. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW realizuje wiele prac naukowo – badawczych, w tym o charakterze innowacyjnym. Z uwagi na podjętą ostatnio strategię przyspieszonego rozwoju przemysłowego Naszego Kraju, ukierunkowaną na produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, Wydział zgłosił do konkursu „Teraz Polska” innowacyjne rozwiązanie dr hab. inż. Ryszarda Zwierzchowskiego „Akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce”. Ta innowacyjna technologia znalazła już zastosowanie w kilku największych systemach ciepłowniczych w Polsce zasilanych z Elektrociepłowni EC Siekierki, EC Kraków, EC Białystok, czy też EC Bielsko Biała, przynosząc wymierne efekty w postaci oszczędności energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery.

W tegorocznej edycji Konkursu nasz wniosek został bardzo dobrze oceniony przez ekspertów uzyskując 950 punktów na 1000 możliwych. W dniu 25 kwietnia br. na stadionie PGE Narodowy odbyła się w obecności Kapituły Godła „Teraz Polska” prezentacja 60 nominowanych produktów, usług i innowacji. Kapituła Godła składa się z 30 wybitnych polskich ekspertów życia gospodarczego pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera.

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 11 maja 2017 r. podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego”. Nasz Wydział reprezentował dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski, odbierając nominacje z rąk vice-ministra Rozwoju Witolda Słowika oraz prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Krzysztofa Przybyła.

Wyniki tegorocznego Konkursu zostały ogłoszone podczas Wielkiej Gali „Teraz Polska”, która odbyła się 29 maja 2017 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wśród 25 laureatów Konkursu w tym 3 innowacji znalazło się Nasze innowacyjne rozwiązanie „Akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce”. Statuetkę Godła Promocyjnego „Teraz Polska” odebrał Dziekan Naszego Wydziału prof. Krzysztof Wojdyga. W tym roku Statuetki wręczali vice-premier Jarosław Gowin, przewodniczący Kapituły Godła prof. Michał Kleiber, vice-minister Rozwoju Adam Hamryszczak oraz prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Krzysztof Przybył.

Statuetka Godła Promocyjnego „Teraz Polska” nie tylko waży dużo tj. ok. 3 kg, ale ma też dużą wartość prestiżową dla Wydziału.

Zmiana rozmiaru fontu