Nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zgodnie z Decyzja nr 12/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022 w sprawie ogłoszenia terminów składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia oraz terminu przyznania nagród lub wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej 

oraz

Zarządzeniem Rektora nr 91/2019 z dnia 4/12/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

zapraszamy do składania wniosków w Biurze Dziekana WIBHIŚ w terminie do 22 lutego 2022 r.

 

 

Zmiana rozmiaru fontu