Nagrody

Indeks PW!

Laureaci Konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia, będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynieria Środowiska lub Ochrona Środowiska prowadzonych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

 

Nagrody rzeczowe

Nagrody będą wręczone w czasie Uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu lub zostaną przesłane za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.

Zmiana rozmiaru fontu