Nagrody za najlepsze artykuły naukowe

Do końca października trwa nabór zgłoszeń do pierwszej edycji konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków projektu “Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Program Best Paper jest skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Warunkiem zgłoszenia w pierwszej edycji konkursu jest opublikowanie artykułu w 2019 roku, stosowanie afiliacji Warsaw University of Technology oraz złożenie formularza (będącego załącznikiem do regulaminu).

Regulamin i więcej szczegółów na stronie www.badawcza.pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu