Najważniejsze osiągnięcia Wydziału przedstawione w Builder Polska

W ramach lipcowego numeru Builder Polska 2020, w przestrzeni dedykowanej największym osiągnięciom naukowym polskich uczelni technicznych został zaprezentowany przez Dziekana – dr hab. inż. Andrzeja Kuliga, prof. PW zakres działalności badawczej naszego Wydziału.
 
“Ważne osiągnięcia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Prace badawczo-rozwojowe pracowników Wydziału wdrażane w przemyśle i gospodarce komunalnej mają bezpośrednie przełożenie m.in. na oszczędność energii oraz wody, a w dalszej perspektywie wpływają na ochronę środowiska przyrodniczego.
(…) Będąc Wydziałem interdyscyplinarnym, prowadzimy działalność pod nazwą, która dobrze odzwierciedla zakres naszej oferty edukacyjnej oraz zainteresowań badawczych. Nasi pracownicy naukowi prowadzą innowacyjne badania, których wyniki są przypisywane do dwóch głównych dyscyplin naukowych: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka oraz Inżynieria Lądowa i Transport. Na naszym Wydziale prowadzimy trzy kierunki kształcenia: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska oraz Biogospodarka.
O interdyscyplinarności Wydziału świadczy m.in. jego długa nazwa oraz struktura organizacyjna. Wydział tworzy 7 jednostek badawczo–dydaktycznych:
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Biologii, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska,
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Logo Wydziału wypełniają cztery wyrazy: Budynek, Energia, Woda i Środowisko.”*
 
 
Zmiana rozmiaru fontu