Nasi geotechnicy z wizytą na Euroasian National University – 23.11.2021

23 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie delegacji Politechniki Warszawskiej, którą reprezentował nasz Wydział, poprzez osobę dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. uczelni  z przedstawicielami L.N. Gumilyov Eurasian National University, w ramach, którego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Warszawską a ENU. W trakcie negocjacji przedstawiciele uczelni uzgodnili współpracę w zakresie wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych, mobilności akademickiej studentów i kadry dydaktycznej oraz wspólnych publikacji i prac badawczych.

Z naszej jednostki Politechnikę Warszawską reprezentowali również: dr inż. Agnieszka Dąbska – specjalistka w zakresie geotechniki budowlanej i środowiska. Główny obszar zainteresowań zawodowych koncentruje się wokół budownictwa, mechaniki gruntów i fundamentowania oraz geotechniki środowiska oraz mgr inż. Bartosz Bednarz, doktorant w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki  – przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów WIBHiIŚ PW.

 

Więcej informacji: https://enu.kz/en/info/news/64788/

Zmiana rozmiaru fontu