Naukowcy z Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki uczestniczyli w wydarzeniach geotechnicznych w Kazachstanie i Kirgistanie

Dziekan WIBHIŚ, dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni wraz z zespołem badawczym w składzie: dr hab. inż. Agnieszka Dąbska, dr inż. Łukasz Kaczmarek oraz mgr inż. Bartosz Bednarz w dniach 14-18 sierpnia br., wzięli udział w 17th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (17ARC), która odbyła się w Astanie stolicy Kazachstanu.

W dniu 17 sierpnia w ramach jednej z sesji technicznych konferencji odbyły się warsztaty kazachsko-polsko-koreańskie. Podczas warsztatów podpisane zostały porozumienia o współpracy trójstronnej między Koreańskim Komitetem Geotechniki a Polskim Komitetem Geotechniki oraz Kazachskim Komitetem Geotechniki oraz o współpracy dwustronnej między Polskim Komitetem Geotechniki a Koreańskim Komitetem Geotechniki. Polskę reprezentowało sześciu delegatów, czterech z Politechniki Warszawskiej i dwóch z Politechniki Białostockiej – dr inż. Patryk Dobrzycki oraz prof. Katarzyna Zabielska-Adamska, przewodnicząca Polskiego Komitetu Geotechniki.

Naukowcy  z Politechniki Warszawskiej przedstawili dwie prezentacje. Pierwszą, zatytułowaną “Kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w obszarze infrastruktury krytycznej – studium przypadku”, przedstawili dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni  i dr inż. Łukasz Kaczmarek. Druga prezentacja, autorstwa dr hab. inż. Agnieszki Dąbskiej, nosiła tytuł “Właściwości geotechniczne odpadów paleniskowych i ich przydatność do budowy nasypów”. Oba referaty zostały opublikowane w manuskrypcie “Smart Geotechnics for Smart Societies. Proceedings of the 17th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering” pod redakcją Askar Zhussupbenkov, Assel Sarsembayeva, Victor N. Kaliakin.

W dniach 19-21 sierpnia dr hab. inż. Agnieszka Dąbska i mgr inż. Bartosz Bednarz uczestniczyli w Międzynarodowych Warsztatach Inżynierii Geotechnicznej zorganizowanych w ramach 17ARC, które odbyły się w Issyk-Kul w Kirgistanie. Natomiast w dniu 22 sierpnia odwiedzili również Kirgiski Instytut Inżynierii Lądowej imienia N. Isanova.
 
 
 
 
 
Fot. Archiwum własne Agnieszka Dąbska
Zmiana rozmiaru fontu