NERW PW | Kurs języka angielskiego dla NA: prowadzenie dydaktyki w języku obcym (lato 2022)

W imieniu Działu Wsparcia Edukacji CZIiTT PW serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich WIBHiIŚ do udziału w bezpłatnym zdalnie prowadzonym semestralnym kursie języka angielskiego w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym 60 h, który odbędzie się w semestrze letnim 2022 r. Rekrutacja potrwa do poniedziałku 28.02.2022 r. do godz. 10:00.

 


Informacje o kursie:

Nazwa: kurs języka angielskiego w zakresie prowadzenie dydaktyki w języku obcym
Długość trwania: 60 godz. lekcyjnych – kurs realizowany w semestrze letnim, a brakujące spotkania w letniej sesji egzaminacyjnej
Terminy spotkań: wtorki w godz. 18:30-20:00 i piątki w godz. 16:00-17:30

Tryb zajęć: zajęcia prowadzone zdalnie (MS Teams)
Opis kursu: kliknij w link

To ostatnia edycja kursu w ramach projektu NERW PW!


Kroki rekrutacji:

Krok 1:

  •  Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji (kliknij)
  • Sprawdź czy spełniasz warunki wzięcia udziału w kursie:

– zatrudnienie jako nauczyciel akademicki, który prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami I lub II stopnia;
– zatrudnienie w jednej z jednostek*: KNEiS, SWFiS, WArch, WBMiP, WF, WGiK, WIBHiIŚ, WIL, WMT, WSiMR, WT;
– posiadanie biegłości językowej na poziomie min. B2 + (weryfikacja nastąpi za pomocą testu diagnostycznego przed przystąpieniem do kursu);
– możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami I lub II stopnia prowadzonych w języku angielskim w semestrze zimowym 2022 (zajęcia muszą się rozpocząć w październiku 2022);
– brak wcześniejszego udziału w kursie języka angielskiego w ramach zad. 44 Projektu NERW PW.

Krok 2: Wypełnij formularz zgłoszeniowy (kliknij)

Krok 3:

  •  Zaloguj się na ogólnouczelnianą platformę Moodle PW(https://moodle.usos.pw.edu.pl/) danymi logowania do USOSweb.
  • Wypełnij test poziomujący (po otrzymaniu informacji z DWE)

Krok 4:

  •  Otrzymaj informację z wynikiem rekrutacji
  •  W przypadku kwalifikacji na kurs wypełnij oświadczenie uczestnika projektu NERW PW w SAP PW (kafelek Projekty UE)

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz (linki do Formularzy zamieszczono powyżej).
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą się rozpocząć najpóźniej w październiku 2022 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Przesłane zgłoszenia stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Zadania, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Informacji na temat rekrutacji udziela Pani Joanna Rak.

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW
e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl
tel.: 22 234 14 71

Więcej informacji na stronie: www.nerw.pw.edu.pl/Aktualnosci/NERW-PW-Kurs-jezyka-angielskiego-dla-NA-prowadzenie-dydaktyki-w-jezyku-obcym-lato-2022

Zmiana rozmiaru fontu